Biela, A. (2015). Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starości . Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.93