Ksenicz, O. (2015). Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej. Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.94