Tomiczek, D. (2015). Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku. Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.96