SUKHENKO, O. Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.