SKALSKI, S. Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.