GAJDZICA, Z. Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 13, p. 49–59, 10 grudz. 2019.