SOROKA, O.; KALAUR, S. Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku integracyjnej instytucji edukacyjnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 13, p. 117–128, 10 grudz. 2019.