CIUPIŃSKA, B. Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 13, p. 177–189, 10 grudz. 2019.