SKIBSKA, J. Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 227–240, 30 grudz. 2020.