OLECHOWSKA, A. Uczeń w „okularach” Bronfenbrennera – wiedza nauczycieli na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy mikro- i mezosystemowej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 241–259, 30 grudz. 2020.