SZUŚCIK, U. Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 347–360, 30 grudz. 2020.