PIWOWARSKA, E. Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 147–158, 29 grudz. 2021.