Sukhenko, Olena. 2019. „Wspieranie Autonomii Ucznia: Samoocena W Doskonaleniu umiejętności Pisania W języku Angielskim”. Konteksty Pedagogiczne 1 (12). https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253.