Skalski, Sebastian. 2019. „Skala Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 Dla Dzieci: Konstrukcja I wstępna Ocena właściwości Psychometrycznych”. Konteksty Pedagogiczne 1 (12), 191-203. https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191.