Gajdzica, Zenon. 2019. „Zadania Dydaktyczne Jako Wskaźnik włączania Ucznia Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną W główny Nurt Pracy Lekcyjnej W Szkole ogólnodostępnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 49–59. https://doi.org/10.19265/kp.2019.21349.