Soroka, Olga, i Svitlana Kalaur. 2019. „Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W środowisku Integracyjnej Instytucji Edukacyjnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 117–128. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213117.