Fox, Cosette, Maria Barrera, Lucy Campos, i Felicia Reid-Metoyer. 2019. „Związek między Teoriami pośrednimi, wytrwałością I osiągnięciami Naukowymi U Dzieci W Wieku Szkolnym”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13):129–143. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213129.