Witkowska-Tomaszewska, Anna. 2019. „“Edukacja Wzajemnego Uczenia się” – Konstruktywizm W Praktyce Szkolnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 145–159. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213145.