Szafrańska, Anida. 2019. „Ocena Wsparcia społecznego Przez Matkę Dziecka Z zespołem Aspergera doświadczanego Przez Jego rodzinę. Studium Przypadku”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 161–175. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213161.