Ciupińska, Beata. 2019. „Arteterapia W Zapobieganiu Wykluczeniu społecznemu W Opinii uczniów I Nauczycieli”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 177–189. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213177.