Kujan, Patryk. 2019. „Wybrane umiejętności uczestników postępowania Mediacyjnego W Sprawach Rodzinnych”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13):191–207. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213191.