Przybysz-Zaremba, Małgorzata. 2019. „Polimorficzne Wymiary Profilaktyki Depresji I Zachowań Suicydalnych Dzieci I młodzieży – przegląd Wybranych Badań I programów”. Konteksty Pedagogiczne 2 (13), 209–221. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213209.