Karwowska, Aleksandra, i Gabriela Lorens. 2020. „Ocena Wykorzystania gestów ©GORA We Wsparciu Komunikacji językowej Dziecka Z Zaburzonym Rozwojem Mowy (perspektywa Terapeuty)”. Konteksty Pedagogiczne 1 (14), 125-39. https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.247.