Modzelewski, Piotr. 2020. „FOMO (Fear of Missing Out) – Problemem Edukacyjnym I Behawioralnym W Czasach Nowych Form Komunikacji”. Konteksty Pedagogiczne 1 (14):215-32. https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.255.