Zalewska-Bujak, Małgorzata. 2020. „Uczniowskie Konsekwencje Ulegania Przez Nauczycieli Przemocy Symbolicznej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 41-63. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.268.