Ordon, Urszula. 2020. „Od Kompetencji Osobowych Do «kompetentnego systemu». Kompetencje Nauczyciela Edukacji Przedszkolnej W świetle Raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011)”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 79-96. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270.