Skibska, Joanna. 2020. „Nauczycielskie (pośrednie) Poznanie uczniów W młodszym Wieku Szkolnym. Komunikat Z Badań”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 227–240. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.279.