Olechowska, Agnieszka. 2020. „Uczeń W «okularach» Bronfenbrennera – Wiedza Nauczycieli Na Temat uczniów Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Z Perspektywy Mikro- I Mezosystemowej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 241–259. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.280.