Szuścik, Urszula. 2020. „Grafika W kształceniu Dziecka W Pedagogice Wczesnoszkolnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 347–360. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.286.