Jędrzejowska, Ewa. 2020. „Ruch W twórczości Rysunkowej Dzieci W Wieku Przedszkolnym I Wczesnoszkolnym”. Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 361–385. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.287.