Tańska, Agata. 2021. „Nauczyciel Surdopedagog-Konstruktywista W Wirtualnej rzeczywistości Edukacyjnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (17):27-45. https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.317.