Piwowarska, Ewa. 2021. „Przygotowanie Do Zawodu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej W kontekście Uzdolnień I umiejętności Graficznego Ukazywania Brył – Wybrane Zagadnienia”. Konteksty Pedagogiczne 2 (17), 147–158. https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.325.