Zormanová, Lucie. 2021. „Postawy Wobec Zawodu Nauczyciela wyrażone Motywami studentów Czeskich I Polskich decydujących Się Na podjęcie studiów Pedagogicznych”. Konteksty Pedagogiczne 2 (17):191–202. https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.327.