Cygan, Barbara, i Barbara Kurowska. 2022. „Zaburzenia Modulacji Sensorycznej U osób Ze Spektrum Autyzmu, W Tym Z zespołem Aspergera. Studium Przypadku”. Konteksty Pedagogiczne 2 (19):77-90. https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.361.