Gałuszka, Izabella, i Agnieszka Ochman. 2022. „Doświadczanie Kryzysu Przez rodziców Dziecka Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Konteksty Pedagogiczne 2 (19):123-37. https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.364.