Śleboda, Szymon, i Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak. 2022. „Esteville. Przykład Gry Dydaktycznej Jako narzędzia wspomagającego Dydaktykę Komunikacji Medycznej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (19):139-53. https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.365.