Świder-Pióro, Aneta. 2023. „Piękna I niepiękna Przestrzeń dzieciństwa – Czy można Ją okiełznać W języku? Próby Uchwycenia dziecięcego Bycia W świecie We współczesnej Literaturze Dla najmłodszych”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):23–38. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.370.