Makarewicz, Marta. 2023. „Budowanie Pozytywnego Obrazu Siebie Przez Rozwijanie Kompetencji językowych uczniów W młodszym Wieku Szkolnym”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):39-59. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.371.