Magdalena Karapuda, Julia. 2023. „Nauczycielski Profesjolekt Stosowany Przy formułowaniu Ocen Opisowych Zachowania Na świadectwach Szkolnych. Badanie Rozpoznawcze”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):73–83. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.373.