Zając, Agnieszka. 2023. „Rozwój Prenatalny, okołoporodowy I niemowlęcy a możliwość wystąpienia Dysfunkcji Przetwarzania Sensorycznego – Wypowiedzi Matek”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):115–131. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.376.