Gierlak, Wiktoria, i Tomasz Warchoł. 2023. „Aktywizacja uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej Z Wykorzystaniem Mat Do Kodowania”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):133–145. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.377.