Szast, Mateusz, i Liliya Morska. 2023. „Mikrozarządzanie Czy makrozarządzanie? Procedury Diagnostyczne stylów zarządzania W Wybranych placówkach oświatowych – Badanie pilotażowe”. Konteksty Pedagogiczne 1 (20):147–163. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.378.