Miczka-Pajestka, Monika, i Joanna Lorenc. 2015. „Elementy doświadczenia Estetycznego a odbiór dzieła Muzycznego. Wybrane Aspekty”. Konteksty Pedagogiczne 2 (5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.88.