Ksenicz, Olga. 2015. „Charakterystyczne przykłady Nurtu Sielsko-Sentymentalnego W Polskiej Liryce Wokalnej Pierwszej połowy XIX Wieku W kontekście możliwości Ich Wykorzystania Na Wczesnym Etapie Pedagogiki Wokalnej”. Konteksty Pedagogiczne 2 (5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.94.