Górniok-Naglik, Alina. 2015. „Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej I Zbigniewa Nowaka Muzyczne Animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, Rozumienie Muzyki Przez Dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014)”. Konteksty Pedagogiczne 2 (5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.97.