Fox, C., Becknell, M. E., Belden, A. i Firmin, R. L. (2019) „Wpływ glukozy i pobudzenia emocjonalnego na pamięć studentów”, Konteksty Pedagogiczne, 1(12), s. 9-26. doi: 10.19265/KP.2019.1129.