Sukhenko, O. (2019) „Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim”, Konteksty Pedagogiczne, 1(12), s. 53-61. doi: 10.19265/KP.2019.11253.