Skalski, S. (2019) „Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych”, Konteksty Pedagogiczne, 1(12), s. 191-203. doi: 10.19265/KP.2019.112191.