Zaorska, M. i Zaorski, A. (2019) „Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży (dlaczego tak lub «ewentualnie» dlaczego nie?)”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 11-27. doi: 10.19265/KP.2019.21311.