Gajdzica, Z. (2019) „Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 49–59. doi: 10.19265/kp.2019.21349.